ราคาติวบัญชี ปริญญาโท

 

วิชาที่เปิดสอน

ค่าเรียน/คน/ชม. 

* Financial Accounting

Managerial Accounting

Corporate Finance

* Business Financial

600-900

 

หลักสูตร 10 ชั่วโมงสำหรับการเตรียมสอบ

ค่าเรียน 1 คน 

ค่าเรียน 2-3 คน 

ค่าเรียน 4-5 คน  

600-800 450/คน

300/คน

 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 10 ชั่วโมง

    เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ

เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบทและเน้นทำแบบฝึกหัด

 

      พิเศษ อัตรค่าจ้างติวเตอร์ในกรณีเชิญไปสอนนอกสถานที่เช่น นักศึกษาปริญญา จับกลุ่มกันใช้ห้องเรียนที่

มหาวิทยาลัย หรือตามสถานที่อื่นๆ แล้วอยากจะเชิญติวเตอร์ไปสอนถึงที่ทางสถาบันคิดเป็นค่าชั่วโมงสองของ

ติวเตอร์ โดยคิดชั่วโมงละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว